Meldpunt overlast eilanders.

Posted on 16 februari 2012

8Meldpunt overlast eilanders.

Sinds 1 december 1876 is er sprake van vrij verkeer van werknemers tussen Nederland en de Waddeneilanden. Op dit moment lopen de schattingen naar het aantal eilanders dat in Nederland verblijft, uiteen van 120.000 tot 135.000. Gezien alle problemen die samengaan met deze assimilatie is heroverweging wenselijk.

Massale migratie.

Deze massale migratie leidt tot veel problemen; overlast, vervuiling, verdringing op de arbeidsmarkt en integratie- en huisvestingsproblemen. Voor veel mensen vormen deze zaken een serieus probleem. Klachten worden echter vaak niet gemeld, omdat men het idee heeft dat er toch niets mee wordt gedaan.

Parasieten.

Heeft u overlast van eilanders? Of bent u uw baan kwijtgeraakt aan een Texelaar, Vlielander, Terschellinger, Amelander of Schiermonnikoger? Wij willen het graag horen. Deze website biedt u een platform om uw klachten te melden. Deze zullen wij in kaart brengen en de resultaten daarvan aanbieden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vragenlijst.

Posted in: Politiek