“Tot waarschouwinge aller seevarende”.

Posted on 25 juli 2011

0


Aanleiding:

Deze spreuk op een gevelsteen in vuurtoren de Brandaris is actueler dan ooit getuige dit bericht op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (juli 2011): “De historische vuurtoren Brandaris op Terschelling blijft bemand. Dit heeft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) besloten.”

Wat is er aan de hand:

De Brandaris (wakend over de scheepvaart sinds 1594) wordt dag en nacht bemand door vuurtorenwachters. Ze begeleiden schepen over de Wadden– en Noordzee; dit geldt zowel voor de professionele als de recreatieve scheepvaart, zorgen voor communicatie, hebben search en rescue-taken, houden het eiland en het strand in de gaten, doen weerkundige metingen en hebben andere taken.

Enkele jaren geleden bedacht het ministerie dat de vuurtorenwachters moesten worden vervangen door camera’s. De vuurtorenwachters moesten worden ondergebracht in een kantoor in een zijvleugel van de Zeevaartschool. Deze ruimte werd gehuurd (voor een niet gering bedrag) en verder werd er ruim twintig miljoen geïnvesteerd in onderzoek naar de haalbaarheid. Het uiteindelijke doel was uiteraard om deze dienst uiteindelijk gecentraliseerd “aan de vaste wal” te laten fungeren. In de oeverloze besparingsstroom van de ministeries was dit voor hun een plausibel streven.

Maar: voor iedereen, van vuurtorenwachter tot veerbootkapitein, van pleziervaarder tot KNRM, van eilander op het wachthuisbankje tot badgast, was het direct duidelijk dat dit een onmogelijk plan was. Nooit zal een camera het menselijk oog kunnen vervangen. Bovendien raakte het plan het eiland in z’n ziel. Actiegroepen ontstonden, een petitie-site crashte door te veel traffic en de aandacht die men vroeg oversteeg het eilander niveau; zelfs Frits Wester en Prof. Smalhout (overigens fervente eilandgangers) staken hun mening niet onder stoelen of banken.

En dan het bericht in juli 2011: Staatssecretaris Joop Atsma (een “oprjochte” Fries) heeft de stekker uit dit absurde project getrokken, hulde.

De les:

Dergelijke onzinnige ideeën kosten klauwen met geld terwijl het al vanaf de start duidelijk was dat het trekken aan een dood paard was. Veel negatieve energie, boosheid, nutteloze onderzoeken, onrust en geldsmijterij zijn het gevolg.

Ik ben benieuwd of het bedrijf “De Zeeuwse Radar Combinatie” die het onderzoek heeft uitgevoerd (en de rekening van € 20.000.000,00 heeft gestuurd) hun research op “no cure no pay”-basis heeft gedaan. Naar het antwoord kan ik wel raden ………..