Rederij Doeksen, EVT of BVOS?

Posted on 20 juli 2011

3


Aanleiding:

Ik word regelmatig door mijn klanten en relaties aangesproken over de veerdienstdiscussie en de “rederij-oorlog” op Terschelling.

De feiten:

Koninklijke Rederij Doeksen onderhoudt sinds 1923 de veerdienst tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland.

Sinds 2008 heeft rederij Doeksen een concurrent voor de dienst naar Terschelling. De EVT; “Eigen Veerdienst Terschelling“. Deze rederij is opgezet naar model van de TESO, “Texels Eigen Stoomboot Onderneming”, in 1907 gesticht uit onvrede met de bestaande veerdienst Alkmaar Packet en in bezit van vooral Texelse aandeelhouders.

Het initiatief van de EVT is genomen door de eilander recreatie-ondernemer Bernard Haantjes, gesteund door brandstofhandelaar Piet Smit en Erwin Rob, nautisch ondernemer. Deze initiatiefnemers zijn vanaf de start op zoek gegaan naar (eilander) aandeelhouders.

Wat is er aan de hand ?

Ik zal jullie niet vermoeien met alle onderlinge onvriendelijkheden, plaagstootjes, dwarsliggerij, juridische steekpartijen en andere gezelligheid. Ik bespeur daarover overigens op het eiland een zekere berusting; men maakt zich er niet meer zo druk over, lijkt het. Het is in ieder geval minder onderwerp van gesprek dan bij de start van de EVT.

Feit is dat beide partijen én de gemeente Terschelling over bijna onbegrensde budgetten moeten beschikken voor juridische ondersteuning. Iets wat binnen gemeentelijke gelederen ook al onderwerp van discussie is.

Naar de slagingskans van het EVT-initiatief kan ik alleen maar raden. Er zijn zoveel aspecten die een rol spelen dat ik, als gewone sterveling, niet meer kan inschatten aan welke argumenten ik de meeste waarde moet toekennen.

Hommeles.

Elke nieuwe invalshoek, nieuw initiatief of andere uiting van de ene partij wordt door de andere partij onmiddellijk publiekelijk gepareerd. Omdat men hierbij diep op de materie ingaat (technisch, nautisch, juridisch etcetera) haken veel mensen af vanwege de complexiteit van de berichtgeving.

Interessant is om te constateren hoe de eilander opinie in deze discussie staat. Toen Rederij Doeksen nog het monopolie had was het een gewild onderwerp op verjaardagsfeestjes en andere gelegenheden: de catering was niks, het systeem van autoboekingen klopte niet, het personeel was onvriendelijk waren geluiden die je hoorde. Een soort collectief klaagobject.

Na het opzetten van de EVT was er in eerste instantie een gevoel van spanning: wat gaat er gebeuren ? Al gauw kwam, mede gevoed door het gemeentelijke standpunt (zéér openlijk verkondigd door wethouder Heere tijdens de ingebruikname van de Doeksen-snelboot Tiger in maart 2008), het uitblijven van de écht brede steun op het eiland voor de EVT en de onduidelijkheden qua veerdienst, boottijden en andere zaken een kentering in dit denken: “met Doeksen hebben we het nog niet eens zo slecht getroffen”, hoorde ik regelmatig.

Op en af.

Mede door een charme-offensief van Rederij Doeksen, kwaliteitsverbetering, prijsdifferentiatie en offensieve publiciteit richting EVT-berichtgeving zette deze verschuiving door. Door pech met veerboten, verkoop van de snelboot en de daaruit voortvloeiende onzekerheid van de dienstregeling leek de rol van de EVT (in de opinie van de eilanders) uitgespeeld.

Maar de EVT bestaat uit doorzetters. Men bleef knokken, kondigde de komst van een nieuwe, uit Scandinavie afkomstige veerboot (die er niet kwam), kocht vervolgens een schip in Duitsland, kwam met een nieuwe dienstregeling inclusief de mogelijkheid om voertuigen mee te nemen.

Men nodigde eilanders uit om aandeelhouder te worden (ondergetekende is overigens niet door de ballotage gekomen en Rederij Doeksen wil me denk ik ook al niet als aandeelhouder …….!). Hierop volgde onderling gesteggel waarbij de rechtsvorm en zakelijke constructie “op straat” kwam te liggen. Een minder charmant hoofdstuk in deze soap.

Zelfs na échte tegenwind, de in mei 2011 aan Doeksen verleende concessie voor de komende 15 jaar, zet de EVT onverzettelijk door. De underdogpositie ligt hun schijnbaar goed.

“Let op uw saeck”

Feit is dat de passagiersaantallen al jaren redelijk stabiel zijn. Dat zal niet veranderen door de komst van een tweede rederij. De vijver waaruit de beide kemphanen moeten vissen wordt dus niet groter. Voor zowel de eilanders als de badgasten is het daarom te hopen dat deze strijd niet ten koste zal gaan van de dienstverlening en de vaartijden, vooral in de winterperiode.

BVOS  ?

We hebben gelukkig nog een alternatief achter de hand. Weliswaar uit Harlingen, maar wel met een evenwichtige bedrijfsvoering en zeer schappelijke prijzen: B.V. Ouwe Seun (klik hier maar even). Comfortabele en betrouwbare boten, prima service en jarenlange ervaring!